1873 Sheffield Land Owners

OwnerAddressAcresRoodsPoles£s
John StaniforthDarnall1 18394
Joseph StaniforthSheffield49 6775
Thomas StaniforthNorton101365410